Pandalus borealis, author: Fisheries and Oceans Canada, Catriona Day
Caridina mayamareenae, author: Klotz, Werner
Lophozozymus pictor, author: Collection VLIZ
Pandalus borealis Kr°yer, 1838, author: IMARES

DecaNet (World List of Decapoda)